به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
نام و نام خانوادگی
نام درس
اکبر نیکان پور

طراحی- تصویرسازی

محمد رضا فیروزه

مکاتب نقاشی

کارگاه هنر

جلال متولی

آشنایی با رنگ

کارگاه نقاشی

محمدعلی کشاورز
مبانی هنرهای تجسمی
مرتضی یزدانی دینانی

طراحی

طراحی/ کپی

فرشید پارسی کیا

کارگاه گرافیک

داود ابراهیمی

عکاسی

حبیب اله هادی زاده مقدم
مبانی گرافیک
انوشیروان مانی
خوشنویسی
علی بوربور عظیمی

ریاضی

شیمی

نزار موسوی نیا

طراحی

کارگاه نقاشی

نائینی

مناظر و مرایا

آناتومی/طراحی

تجربه کار
طراحی
یار محمدی

کارگاه گرافیک

صفحه آرایی

 قادرخط در گرافیک
مهرنوش علی مددی

آشنایی با میراٍث فرهنگی

آشنایی با رشته های مختلف هنری

مهرنوش علی مددی

تاریخ هنر ایران

تاریخ هنر جهان

سارا فیروز

تاریخ هنر ایران

انسان،فضا،طراحی

شاهین گرکانی دشته

سیر هنر در تاریخ

رضا حسن خانی

زبان فارسی

هنر و ادب فارسی

ادبیات فارسی

جغرافیا

دین و زندگی

قرآن و عربی

معارف اسلامی

مهرداد عناصری

ورزش

آمادگی دفاعی

زبان انگلیسی

جغرافیا

الزامات محیط کار

محسن فولاد پور

علم مناظر و مرایا

مجسمه سازی

محمدرضا شاکری

کاربرد رایانه

تصویر سازی

شلمانی
عکاسی
منصوری
 تربیت بدنی
زهرا رحمانی

آناتوم/طراحی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد