کتابخانه

 

کتابخانه

 

آمار کتابخانه هنرستان

 

ردیف موضوع کتاب تعداد عنوان تعداد جلد
1 کلیات 33 39
2 فلسفه و روانشناسی 34 51
3 دینی 247 320
4 علوم اجتماعی 83 93
5 زبان 12 15
6 علوم طبیعی و ریاضیات 17 19
7 تکنولوژی یا علوم کاربردی 42 64
8 کلیات هنر 64 104
9 معماری 12 14
10 هنرهای تجسمی و پیکرتراشی 16 32
11 هنرهای تزئینی و طراحی 134 233
12 نقاشی 83 135
13 گرافیک و چاپ 11 21
14 عکاسی 30 40
15 موسیقی 11 12
16 هنرهای نمایشی و سرگرمی 38 51
17 ادبیات (آثار ادبی) 296 435
18 تاریخ و جغرافیا و علوم وابسته
271 390
19 کتب مرجع
48 71
20 مجلات هنری و آموزشی
230 230
21 کتب لاتین
465 465
22 کمک درسی و تست
210 210
23 کتب جدید
85 85
24 متفرقه 110 150

جمع کل
2549 3279