leftarrowانتخاب آثار گنجینه هنرستان  جهت شرکت در موسسه صبا (20 فروردین)

leftarrowمراسم هفته معلم

leftarrowبرگزاری جلسه مدیران هنرستانها با حضور سرپرست محترم هنری سینمایی (23خرداد)

leftarrowنشست تخصصی مسائل هنرستان های هنرهای زیبا با حضور نماینده دفتر توسعه ، نماینده هنرستان های منطقه 12 آموزش و پرورش ،اساتید و مدیران هنرستان های هنرهای زیبای پسران و دختران  در موسسه صبا

leftarrow همایش یک روزه مدیران هنرستانهای هنرهای زیبای کشور در استان اصفهان (1مرداد)

leftarrow نمایشگاه نقاشی هنرجویان آموزشگاه تندیس در هنرستان(18شهریور)

leftarrow نمایشگاه پوستر هنرجویان به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس هنرستان هنرهای زیبای تهران (3 مهر)

leftarrow بازدید کاروان راهیان نور هنرستان هنرهای زیبای پسران از مناطق عملیاتی غرب کشور (13آبان)

leftarrow نمایشگاه عکس «راهیان عشق در قاب عکس» (12آذر)leftarrow نمایشگاه پوستر تئاتر (24 بهمن)